Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános információ

 A www.detektivkiado.hu internetes felületen elérhető webáruházában könyveket, papíralapú kiadványokat és egyebeket (továbbiakban: Termék) vásárolhat.

A vásárlás során a mindenkori hatályos jogszabályok, és az alábbi általános szerződési feltételek az irányadók.

A webáruház üzemeltetője: Detektív Kiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhely és személyes ügyintézés címe: H-1027 Budapest Margit körút 56.Magyarország

Telefon: (+36) 30 713 87 56

Elektronikus elérhetőség: info@detektivkiado.hu

Kapcsolattartó: Arató Vera

Cégjegyzékszám: 01-09-272399

Cégbejegyző Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adóigazgatósági azonosítószám: 25390298-2-41

Bankszámlaszám: ERSTE Bank 11600006-00000000-94636549

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91100/2015

Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy ezen a felületen keresztül Terméket vásárol.

2. A Termék megvásárlása

Ha a Vásárló a Szolgáltató internetes webáruházának szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásának is minősül. A webáruház szolgáltatásainak igénybevételével a távollévő felek közötti, termék eladására ill. vételére vonatkozó polgári jogi jogviszony jön létre.

A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék eladási ára minden esetben az az ár, amely a rendelés pillanatában a webáruház internetes oldalán elérhető és vásárló felé a megrendelés visszaigazolása során megjelölésre kerül. A megrendelések akkor minősülnek leadottnak, amikor a Vásárló a kosár menüpont alatt található „Megrendelés küldése” gomb megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát.

A vásárlás történhet előzetes regisztrációval vagy regisztráció nélkül. Regisztráció esetén a Vásárló megadja az adatait, a Szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak e-mail címét és jelszavát kell megadnia. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vásárlónak minden vásárlás alkalmával meg kell adnia a szükséges – részben személyes - adatokat.

A megrendelések leadása a www.detektivkiado.hu internetes áruházban kizárólag az áruház internetes felületének használatával megvalósuló elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató a webáruház keretében történő kiszolgálás céljából nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, valamint a Vásárló jelszavát a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére az általuk megadott e-mail címre.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a vásárló igénye esetén legkésőbb 5 napon belül visszautalja a Vásárló részére.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse és erről a regisztrációhoz tartozó email címre értesítést küldjön.

A megrendelés elküldése után a Szolgáltató internetes felületén a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló info@detektivkiado.hu címre küldött elektronikus levéllel teheti meg, a megrendelés visszavonása csak a szolgáltató visszaigazolása után érvényes.

3. A Termék kifizetése

A Vásárló a rendelés értékének és az esetleges szállítási díjának kiegyenlítésére a következő módok közül választhat:

  1. Utánvétel. Ebben az esetben a Vásárlónak a rendelés értékét és az esetleges szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni.
  2. Banki átutalás a Szolgáltató bankszámlájára (ERSTE Bank 11600006-00000000-94636549). Hibásan kitöltött átutalások esetén (nem szerepel vagy rosszul szerepel a rendelési azonosító) a Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés teljesítésére.

4. A Termék kiszállítása

A Szolgáltató utánvétes fizetés esetén a megrendelés Vásárló általi elküldése és visszaigazolása után, banki átutalás esetén a rendelés és az esetleges szállítási díj értékének a Szolgáltató számlájára történő beérkezése után a megrendelt Terméket feladja a Vásárló által megadott átvételi pontra.

A Termék kézbesítése a Vásárló választása alapján a következő módon történhet:

1. PostaPonti kézbesítés

A Postán maradóként feladott küldemények átvétele a posta nyitvatartási idejében, akár hétvégén is lehetséges. Az MPL a Vásárló mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről. Átvételi határidő: 10 munkanap. 

2. MOL PostaPonti kézbesítés

A csomagátvétel a hét minden napján lehetséges, amire a legtöbb töltőállomás esetén 0-24 órás időtartamban van mód. Az MPL a Vásárló mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről. Átvételi határidő: 10 munkanap.

3. MPL Csomagautomatába történő kézbesítés

A csomagátvétel a hét minden napján lehetséges 0-24 órás időtartamban. Az MPL a Vásárló mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről. A Vásárló a kapott kód és a telefonszáma segítségével tudja kinyitni a megrendelését tartalmazó rekeszt. Ha csomagját árufizetéssel (utánvétellel) rendelte, az automata bankkártyaterminálján tudja rendezni az áru összegét. A rekesz a bankkártyás fizetés után nyílik. Átvételi határidő: 10 munkanap. 

4. Házhoz kézbesítés a Vásárló által megadott szállítási címre

A házhoz szállítás napközben történik. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezet eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. A Vásárló telefonszámának ismeretében az MPL egyeztet a Vásárlóval a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL ismételten értesítőt hagy a címhelyen, feltüntetve a postahelyet és az őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

A megrendelt kiadványokra a Szolgáltató csomagolási költségeket nem számol fel.

A Szolgáltató által felszámolt szállítási díjak:

  • 3500 forint vagy alacsonyabb értékű vásárlás esetén: 600 forint,
  • 3500 forintot meghaladó vásárlás esetén: ingyenes.

Kiszállítási idő az átvételi pontra a termék megrendelésétől (banki átutalás esetén a rendelés értékének beérkezésétől) számított 3 munkanap.

A Szolgáltató a Termékkel együtt küldi meg a Vásárló részére a vásárlásáról szóló szabályszerűen kiállított számlát és a hatályos jogszabályok által megkívánt egyéb dokumentációt.

5. Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a magánszemély Vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. Gazdasági társaságokat és más jogi személyeket nem illeti meg az elállási jog.

Az elállási jog a Termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül gyakorolható.

Elállás esetén a Vásárló 14 naptári napon belül köteles elállási szándékáról írásban – postai úton (Postacím: 1027 Budapest, Margit körút 56.) vagy elektronikus levélben (e-mail: info@detektivkiado.hu) – értesíteni a Szolgáltatót. Elállás esetén a Vásárló a kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül köteles a Terméket saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1027 Budapest, Margit körút 56.), a Szolgáltató pedig elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 naptári napon belül – amennyiben a Termék új állapotban visszaszolgáltatásra került – visszatéríti a visszaküldött Termék vételárát. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a Termék visszaküldésének költsége és a Szolgáltató részére esetlegesen postai úton küldött levél költsége terheli. 

Elállási Nyilatkozat minta itt letölthető.

Az utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltató nem köteles átvenni.

Amennyiben a vásárlást követően a Terméken használatból eredő nyomok láthatóak, a Vásárló már nem állhat el jogszerűen a vásárlástól. Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított Termék már nincs újra eladható állapotban, a Szolgáltató megtagadhatja a Termék vételárának visszatérítését. Erről a Termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül írásban értesíti a Vásárlót.

Amennyiben a Termék nyomdahibás vagy szállítási sérült és a Vásárló erről postai úton, elektronikus levélben a feltételek meglétét is megfelelően igazolva (pl, fényképfelvétel) írásban értesíti a Szolgáltatót, a hibás vagy sérült Terméket a Szolgáltató saját költségen kicseréli. A csere módjáról a Vásárló és a Szolgáltató előzetesen írásban, elsősorban elektronikus úton egyeztet.

6. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

Az erre vonatkozó információt az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

7. Panaszkezelés

Vásárlói panaszügyintézés írásban postai úton (postacím: 1027, Budapest Margit körút 56) vagy elektronikusan (e-mail cím: info@detektivkiado.hu), illetve telefonon, a (+36) 30 713 87 56 számon történik. A telefonon elérhető ügyfélszolgálat munkanapokon 9-16 óra között áll a Vásárlók rendelkezésére. Ügyintéző: Arató Vera. A személyes ügyintézés előre egyeztetett időpontban a szolgáltató székhelyén kerül sor.

A panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók, a panaszkezeléssel érintett hatóságok:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131.

Online vitarendezési platform: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk: a www.birosagok.hu

8. Egyéb rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben mindenkori hatályos jogszabályok (különösen és ezen ÁSZF készítésekor a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény) rendelkezései az irányadók.

Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyarország hatóságok, különösen Pp. illetékessége szerinti bírósági joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén az új szerződési feltételek a www.detektivkiado.hu internetes oldalon közzétételre kerülnek. A módosítás közzétételekor már folyamatban lévő megrendelésekre a megrendeléskori feltételek érvényesek.

Budapest, 2021. január 11.