Termékek Menü
   

Elállási Nyilatkozat minta

Detektív Kiadó Kft. részére

Ügyintéző: Arató Vera

e-mail: info@detektivkiado.hu

Postacím: 1027 Budapest, Margit körút 56.

Alulírott ..................................................................................................... (név)

kijelentem, hogy ezúton elállok az alábbi termék(ek) megvásárlásától.

Terrmék(ek) megnevezése :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Megrendelés száma : ....................................................................................

Átvétel időpontja : .................................................................... (év, hó, nap)

Kelt, ............................................................................ (helység, év, hó, nap)

                                       ....................................................................

                                                       Vásárló aláírása