Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő: Detektív Kiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató)

Címe: H-1027 Budapest Margit körút 56.Magyarország

Adatvédelmi tisztviselő: Arató Vera

Telefon: (+36) 30 713 87 56

Elektronikus elérhetőség: info@detektivkiado.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91100/2015

Az adatkezelés célja:

A Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. 

Adatkezelésre az alábbi esetekben kerül sor:

 • Termék vásárlás;
 • Regisztráció és bejelentkezés;
 • Hírlevél-feliratkozás/küldés;
 • Panaszkezelés.

Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók:

A Termék vásárlásakor és/vagy a regisztrációkor a Szolgáltató adatokat, beleértve személyes adatokat is, rögzít a Vásárlókról: vezetéknév, keresztnév, cégnév (jogi személy esetén), e-mail, telefonszám, lakóhely/székhely és szállítási cím (helység; utca, házszám; irányítószám).

A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Amennyiben az nem így történik, akkor az abból eredő kárt és jogkövetkezményeket a Vásárló köteles viselni.

A regisztráció és/vagy a vásárlás feltétele, hogy a Vásárló egyértelműen nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat az internetes vásárlási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból kezelje.

A Vásárló bármikor megtekintheti a rá vonatkozó adatokat. A regisztrált Vásárló a fiókjába történő bejelentkezéskor a személyes adatainak letöltésére szolgáló gombbal minden róla tárolt személyes adatot kiexportálhat a webáruházból. A nem regisztrált Vásárló a „Személyes adatok kezelése” menüpontban az e-mail címe megadásával kérvényezheti a személyes adatainak a letöltését. Ezután a Vásárló kap egy e-mailt, a benne található megerősítő linkre kattintva letöltheti az áruházban tárolt személyes adatait.

A Vásárló bármikor törölheti az adatait. A regisztrált Vásárló a fiókjába történő bejelentkezéskor a személyes adatainak törlésére szolgáló gombbal minden adatát törölni tudja a webáruházból. A nem regisztrált vásárló a „Személyes adatok kezelése” menüpontban az e-mail címe megadásával kérvényezheti a személyes adatainak a törlését. Ezután a Vásárló kap egy e-mailt, a benne található megerősítő linkre kattintva törölheti az áruházban tárolt személyes adatait.

A Szolgáltató jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb információs- vagy reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vásárló az előbbi önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb információs- vagy reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

Adatok megőrzési ideje:

 • Törvényi előírás alapján kezelt adatok: a vonatkozó törvényben előírt ideig.
 • Önkéntes hozzájárulással kezelt adatok: amíg a Vásárló nem törli az adatait vagy amíg nem kéri az adatai törlését.

Az adatkezelésbe bevont külső partnercégek:

 • ShopRenter.hu Kft.  4028 Debrecen, Kassai út 129. - tevékenység: a web áruház technikai hátterének és működésének biztosítása.
 • ATW Internet Kft. H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.  - tevékenység: web tárhely biztosítása domainnel (detektivkiado.hu).
 • Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.- tevékenység: csomagszállítás.
 • MÉSZÖLY ÉS FIA Kft. 2040 Budaörs Kertész utca 13/D- tevékenység: számlák könyvelése.
   

A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)) szerint jár el.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Vásárló jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, tájékoztatja a Vásárlót az adatvédelmi incidensről és bejelenteni azt a felügyeleti hatóságnak.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://www.naih.hu

Budapest, 2018. május 25.